Wijk Noorderhoek in Beilen krijgt opknapbeurt

Assen

Het collle van Midden-Drenthe wil vijf ton uittrekken voor de verbetering van de wijk Noorderhoek in Beilen. Het afgelopen jaar is door buurtbewoners, de buurtvereniging, Welzijnswerk Midden-Drenthe en gemeente hard gewerkt aan een plan om de woon- en leefomgeving te verbeteren.

Het plan gaat onder meer uit van verbetering van de bestrating in de gehele wijk en de aanleg van extra parkeergelegenheid. Ook wordt het groen vernieuwd. De verkeersveiligheid wordt verbeterd door de aanpassing van de kruising bij de Molenstraat/Acacialaan. Verder wordt het speelveldje voor de kinderen opgeknapt. Wethouder Emko Dolfing van Midden-Drenthe: ‘de bewoners van de wijk Noorderhoek hebben met elkaar een mooi plan gemaakt waar we trots op zijn. Een plan wat samenhang in de buurt geeft. Binnenkort gaan we met elkaar aan de slag om het plan uit te voeren’. Het plan is half september aan alle bewoners van de wijk gepresenteerd en is positief ontvangen. Onderlinge verbondenheid De afgelopen periode heeft de gemeente in verschillende dorpen in samenwerking met bewoners wijkverbeterings- en leefbaarheidsprojecten uitgevoerd. De meest recente voorbeelden zijn de verbeteringen van de Meester Weijerstraat in Bovensmilde en de Schultestraat en de Sportlaan in Hoogersmilde. Twee projecten waarbij de verbetering van de inrichting van de straten ervoor heeft gezorgd dat er ook meer onderlinge verbondenheid tussen de bewoners is ontstaan. Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in oktober over het beschikbaar stellen van het geld voor de wijk Noorderhoek in Beilen. Daarna kan de uitvoering beginnen. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomer van 2017 worden afgerond.

Auteur

Albert-Jan Garama