Geen Jan Kruis Museum in voormalig gemeentehuis Westerbork

Assen

Het college van B&W van Midden-Drenthe ziet geen kans voor de vestiging van een Jan Kruis Museum in het voormalige gemeentehuis in Westerbork. Het college komt tot deze conclusie op basis van de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van het museum. De gemeenteraad stelde in 2014 geld beschikbaar voor dit onderzoek.

In de afgelopen periode is een werkgroep aan de slag geweest om een concept voor het museum uit te werken, uit te zoeken hoeveel bezoekers het museum zou kunnen trekken, hoe de exploitatie er uit ziet en welke investeringen er nodig zouden zijn. Uit de rapportage van de werkgroep blijkt onder meer dat voor de realisatie 1,4 miljoen euro nodig is en dat de exploitatie naar verwachting zonder subsidie niet kostendekkend is. Gedurende het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat er in Nederland nauwelijks musea zijn die financieel geheel onafhankelijk zijn. Waardering “Ondanks de waardering die wij voor dit initiatief hebben, vinden wij het niet verantwoord om onze medewerking te verlenen aan vestiging van het museum in het voormalige gemeentehuis”, aldus wethouder Gert Jan Bent. “Het rapport laat zien dat het gebouw weliswaar geschikt is, maar dat er wel een grondige verbouwing nodig is. Op dit moment is er nog geen financiering gevonden voor deze verbouwingskosten. Daarnaast blijkt dat de exploitatie commercieel nauwelijks haalbaar is. Wat ons betreft betekent dat te grote financiële risico’s.” Andere mogelijkheden De gemeente en de werkgroep hebben inmiddels met elkaar gesproken over het standpunt van het college. De werkgroep snapt de afwegingen die het college heeft gemaakt, maar is teleurgesteld in de conclusie van het college. De werkgroep bekijkt op dit moment of er mogelijkheden zijn voor een alternatief plan en wil het rapport gebruiken om op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen.

Auteur

Albert-Jan Garama