Cliënten Vanboeijen schilderen time-out bankjes voor leerlingen CBS Het Kompas

Assen

Op het schoolplein van CBS het Kompas aan de Einthovenstraat in Assen was het woensdag 28 september een drukte van belang. Op dat moment werden twee zelf geschilderde time-out bankjes door cliënten van Vanboeijen onthuld aan een plein vol leerlingen.

De bankjes zijn geschilderd ter ondersteuning van het positieve leersysteem PBS: Positive Behavior Support. PBS is een manier van werken om een veilig schoolklimaat en positieve ondersteuning voor kinderen te creëren. Beide bankjes zijn bedoeld om kinderen niet buiten het zicht en buiten de groep te plaatsen. Iedereen hoort er bij. Fouten maken we allemaal, daar leren we juist van. De samenwerking tussen Vanboeijen en CBS Het kompas levert veel op in de (sociale) participatie van cliënten met een verstandelijke beperking in de maatschappij. Ellen Sonnemans, directeur van het Kompas: ‘Wij zien dit als een win-win situatie. In de eerste plaats bezorgen we cliënten van Vanboeijen een mooie en zinvolle dagbesteding. Aan de andere kant leveren zij op hun beurt een bijdrage aan onze school, onze leerlingen en daarmee de maatschappij. Ook vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen op deze manier kennis maken met de minder beperkte mensen uit onze samenleving en de mogelijkheden die zij hebben.’ Maria, één van de schilders van de bankjes: ‘Ik vond het erg leuk om deze bankjes voor de kinderen te schilderen. Ze mogen er ook erg trots op zijn want ze zijn echt heel mooi geworden!’ Naast de time-out bankjes schilderden cliënten van Vanboeijen eerder al verjaardagskaarten voor alle leerlingen van Het Kompas en hebben leerlingen tijdens de avondvierdaagse geld opgehaald om een huifkar voor cliënten van Vanboeijen te kunnen kopen. Foto: Maria, bewoner bij Vanboeijen onthult samen met een paar leerlingen de time-out bankjes op het schoolplein van CBS Het Kompas.

Auteur

Albert-Jan Garama