Zin-in-Zondag voor bezieling en inspiratie

Assen

Het nieuwe seizoen van Zin-in-Zondag voor mensen die op zoek zijn naar bezieling en inspiratie start op 2 oktober.

Er word begonnen met een jonge spreker: Anna Vanderveen is recent aan de Technische Universiteit Eindhoven afgestudeerd als bouwkundige en ze zal het thema ‘Ruimte’ belichten. Een belangrijk deel van haar huidige werk gaat over de invloed van de ruimtes waarin we wonen, werken en ontspannen, op hoe we ons voelen en hoe we het contact met de ander ervaren. Mooie, fijne ruimtes weten een geluksgevoel op te roepen en lelijke ruimtes kunnen ons frustreren en irriteren.. Hoe verhoudt zich de beleving van ruimte tot haar functionaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid? En hoe kan de vormgeving van ruimte het menselijk welzijn en de menselijke interactie bevorderen? Anna neemt ons mee in de uitdagingen waarmee ontwerpers van fysieke ruimte worden geconfronteerd. Aan de hand van prikkelende stellingen wordt de zin en onzin van mooie ruimte onderzocht vanuit de gebruikers ervan: wijzelf. De bijeenkomst wordt omlijst met toepasselijke muziek. De creatieve afsluiting wordt dit seizoen verzorgd in samenwerking met Johan Schurer van Kunstplaza Schurer. De Bron aan de Einthovenstraat 26 in Assen. Aanvang 11.00 uur, toegang is gratis.

Auteur

Albert-Jan Garama