Sudosa-Desto: ,,Samenwerking als sleutelwoord"

Assen

Met een nieuwe sporthal, een eigen volleybalacademie en een nieuwe voorzitter is volleybalvereniging Sudosa-Desto klaar voor de volgende stap.

ASSEN - Alfred Barkhuis is sinds mei voorzitter van volleybalvereniging Sudosa-Desto. ,,Ik heb 20 jaar bij Sudosa gevolleybald. Van de mini’s tot heren 2. Toen ben ik verhuisd naar Zwolle, getrouwd en kinderen gekregen.” Een aantal jaren geleden verhuisde hij weer terug naar Assen en kwam, nu via zijn kinderen, weer terug bij de, inmiddels tot Sudosa-Desto gefuseerde, Asser volleybalvereniging. ,,Al vrij snel ben ik tot coach gebombardeerd, en vervolgens werd ik voorzitter van de activiteitencommissie.” Begin van dit jaar kwam de vraag of Barkhuis voorzitter wilde worden. Lang hoefde hij daar niet over na te denken. ,,Sudosa was altijd mijn club en dat mijn naam door meerdere personen genoemd werd als geschikte kandidaat voor het voorzitterschap vond ik wel een eer. Sudosa is een prachtige club en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.” Topsporthal Barkhuis raakte als voorzitter gelijk betrokken bij de verhuizing van sporthal de Timp naar de gloednieuwe sporthal van het Dr. Nassau College aan de Groen van Prinsterenlaan. Komend weekend worden de eerste officiële wedstrijden in de nieuwe sporthal gespeeld. De verhuizing komt tegemoet aan de wens van de kersverse voorzitter. ,,Sudosa was altijd mijn tweede woning. We zaten toen nog in De Spreng en hadden daar een eigen kantine. Na het trainen bleven we vaak nog wat drinken en zaterdags zaten we de hele dag in de sporthal. Dat was goed voor de binding met de club en het contact tussen de leden. De Timp is een verouderde sporthal en voldeed niet meer aan de eisen die de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond, red.) stelt voor volleybal op topdivisieniveau. Ook hadden we in de Timp geen eigen kantine." In de nieuwe topsporthal heeft Sudosa-Desto weer een eigen kantine. Ook kan de sporthal met 450 zitplaatsen iets meer publiek aan. ,,Ons streven is om de thuiswedstrijden volle bak te hebben. De zaterdagen dat het eerste dames- en herenteam thuis spelen noemen we ‘Super Saterday’. Het moet een mooie sportbeleving bieden en een gezellig avondje uit. Ik hoop dat we dat kunnen bewerkstelligen.” Volleybalacademie Naast een nieuwe voorzitter en een nieuwe sporthal begint Sudosa-Desto ook met een eigen volleybalacademie. ,,Dat past in de visie van de Nevobo om talentontwikkeling bij een aantal grotere clubs neer te leggen”, vertelt Barkhuis, “De huidige structuur met de RTC’s (regionale talenten centra) voldoet volgens de bond niet. De Nevobo wil de talententvolle volleyballertjes pas vanaf hun vijftiende bij de RTC’s hebben. Tot die tijd moeten ze bij een grotere regionale club terechtkunnen.” ,,De Nevobo heeft de ambitie om binnen tien jaar weer bij de top acht van de wereld te behoren”, vertelt Barkhuis verder, ,,Zowel bij de dames als de heren. Internationaal gezien lopen we als Nederland achter, en dat begint al bij de jeugdopleiding.” ,,De volleybalacademie is bedoeld voor de individuele ontwikkeling van talentvolle spelers. Het is een extra training naast de teamtrainingen. Vergelijkbaar met een voetbalschool. We starten binnen de vereniging, om vervolgens uit te breiden naar de regio. Uiteindelijk willen we de beste jeugdopleiding van (Noord-) Nederland zijn.” Onderzoek toont aan dat jonge kinderen zich niet moeten focussen op één sport, vertelt Barkhuis verder. Daarom wil hij de samenwerking zoeken met andere Asser sportverenigingen. ,,Hoe vaak zie je dat kinderen worden gepusht en niet de juiste sport doen waardoor ze afhaken. Eigenlijk zou je met alle Asser sportverenigingen, in het belang van het kind, sportuitwisselingen moeten stimuleren. Ik heb er niks aan als een kind wordt gepusht om te volleyballen omdat de ouders het willen. Belangrijker is dat het kind plezier heeft in de sport die hij beoefent.” Clubgevoel Samenwerking is het sleutelwoord volgens Barkhuis. Ook binnen de eigen vereniging. Met een eigen kantine hoopt Barkhuis dat het familiegevoel, de binding van de leden met de club, sterker wordt. ,,Wij zijn een vrij grote vereniging, ieder lid telt. Topsport of recreatief, bij ons kun je training krijgen op jouw niveau. En topsport is ook een belangrijk onderdeel en faciliteren we, maar daarbij moeten we de brede sport niet vergeten. De vereniging draait op vrijwilligers en die komen juist uit de brede sport.” Maurice Vos Foto Maurice Vos

Auteur

Albert-Jan Garama