Drenthe wijst grote streekomroep af

Assen

Donderdag 22 september jl. hebben de portefeuillehouders cultuur van de 12 Drentse gemeenten zich uitgesproken tegen de vorming van drie streekomroepen in de provincie Drenthe. Zij zien niks in het voorstel van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Een samenwerking tussen de lokale omroepen wordt wel als kansrijk gezien.

Op 22 juni heeft de NLPO een brief naar de gemeenten gestuurd waarin het advies tot het vormen van streekomroepen wordt toegelicht. Een aanpassing van de organisatorische, journalistieke en technische infrastructuur van de lokale nieuwsvoorziening is volgens de NLPO nodig om te kunnen blijven zorgen voor een onafhankelijke nieuwsvoorziening. Het samenvoegen van lokale omroepen tot een streekomroep moet tevens leiden tot een verhoging van de kwaliteit en de maatschappelijke waarde van de omroepen en een verlaging van de productiekosten. Reactie Drentse gemeenten De 12 Drentse gemeenten zien niets in het vormen van 3 streekomroepen in Drenthe. Bij de streekindeling is geen rekening gehouden met de omvang van het gebied. Bij de indeling gaat de NLPO uit van het aantal inwoners. Dit heeft als consequentie dat een lokale omroep in dunner bevolkte gebieden een enorm gebied moet bedienen met als gevolg dat lokaal nieuws niet meer door iedereen als lokaal wordt ervaren. Daarnaast worden de streekomroepen in Drenthe geacht 1/3 van de provincie Drenthe te voorzien van radio en televisie als het gaat om regionaal nieuws. De streekomroepen vissen dan in dezelfde vijver als RTV Drenthe waardoor het onderscheid tussen een lokale omroep en een regionale omroep erg klein is. Dit wordt door de gemeenten gezien als een ongewenst effect. Samenwerking De Drentse gemeenten zien wel mogelijkheden in samenwerking tussen de lokale omroepen. Het delen van kennis en materiaal kan er ook voor zorgen dat de gewenste doelen van de NLPO worden bereikt. Drentse zienswijze De NLPO vraagt de gemeenten hun zienswijze op de plannen bij hen in te dienen. De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) dient een zienswijze in namens de 12 Drentse gemeenten.

Auteur

Albert-Jan Garama