De Groene Varkens 'Van Afval Naar Vlees'

LOON

In Loon zijn Hans en Anita Marskamp het project De Groene Varkens gestart. Zij zijn de uitdaging aangegaan vier varkens groot te brengen met voedsel overschotten en producten die over datum zijn.

LOON – ,,Het voedingsdeel is het eerste waar ik mee begonnen ben”, zegt Anita Marskamp. ,,Ik heb een film gezien, Cowspiracy. Dat ging over de opwarming van de aarde en wat hiervan de hoofdoorzaak is. Het grootste deel komt door het eten van vlees, zuivel en eieren.” Alle landbouwdieren samen eten heel veel graan, mais en soja. Zoveel dat een derde van het bebouwbare grondoppervlak van de aarde gebruikt wordt om voedsel te verbouwen voor deze dieren. ,,Ik ben hier heel erg van geschrokken. Toen ik bedacht dat ook nog dat eens één derde van ons voedsel wordt weggegooid, besloot ik, laten wij de uitdaging aangaan.” De Groene Varkens is een groen burgerinitiatief waarbij het erom gaat de varkens zo min mogelijk graan, mais en dergelijke te voeren om voedselverspilling tegen te gaan in met name huishoudens, de grootste voedselverspiller op dit moment. Veel mensen scheiden hun afval al wel en het groen gaat in de groene bak. ,,Dit groenafval is nog weer onder te verdelen in eetbaar en niet-eetbaar. Het eetbare kan heel goed naar de dieren. Kliekjes mogen vanuit de wet niet gegeven worden. En ik vermoed dat je met dit eetbare groenafval vier varkens mee groot kan laten worden.” Aan de Kanaaldijk 34 staat bij de varkens, langs het pad, een kunststof bak waar mensen uit de buurt het voedsel in kunnen deponeren. Het gaat bijvoorbeeld om oud brood, teveel verbouwde courgettes, valappels, of bijvoorbeeld de bladeren rondom de bloemkool. Op de website is een hele lijst te vinden wat wel en wat niet mag. ,,Scholen kunnen ook een Groen Varken adopteren. De kinderen kunnen dan groenafval verzamelen en brengen dit dan bv één keer in de week hierheen.” ,,Het gaat ook om bewustwording”, zegt Anita. ,,Het mes snijdt dus aan twee kanten. Het gaat om tegengaan van verkwanseling van eten en de verdeling van eten. Onze hoop is dat mensen hierbij stil gaan staan, dat het echt bij onszelf begint, dan in ons doel bereikt. Daarnaast is het mooi dat als je de spullen brengt de varkens ziet. De ouderen kennen meestal nog wel de verbinding tussen mens en dier.” Anita geeft aan dit eerder ook zo was. ,,Je was blij dat het dier er was, dit was het eten voor de winter. Je ziet nu dat jongeren ook steeds meer gaan nadenken over hun voedselkeuze en met name het eten van wel of geen vlees. ,,Ik was zelf zes jaar geleden de bio-industrie zat. Maar wilde toen wel een stukje vlees (Anita is nu vegetariër). Wij hadden een stukje grond over en hebben toen varkens gekocht.” Voor meer informatie zie de website www.degroenevarkens.nl of de Facebookpagina. Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama