Leerlingen geslaagd voor internationaal erkend diploma Frans

Assen

Vier leerlingen uit de vijfde klas van het vwo op locatie Lariks van CS Vincent van Gogh hebben donderdag 22 september uit handen van sectorleider Hélène Oosterhof-de Raadt hun DELF-diploma B1 gekregen.

DELF betekent Diplôme élémentaire de la langue française en staat voor een officieel door de Franse staat erkend diploma Franse taalvaardigheid, georganiseerd door Centre International d’Etudes Pédagogiques. De leerlingen zijn allen geslaagd met een hoog cijfer; gemiddeld scoorden ze een 8.6. Het DELF-examen biedt getalenteerde leerlingen een uitstekende manier om hun talenkennis verder te verdiepen. Naast de reguliere lessen Frans, hebben de leerlingen in hun eigen tijd het vak extra gevolgd. Docenten Petra Hopmans en Liesbeth Hunse die de leerlingen hebben begeleid: ‘Voor de leerlingen is het uitdagend om zich verder te verdiepen in de Franse taal en voor ons is het heel prettig om zulke hardwerkende en gemotiveerde leerlingen les te geven!’. De leerlingen hebben examen gedaan in vier onderdelen: luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid. De eerste drie onderdelen werden op school geëxamineerd, de mondelinge vaardigheid werd getoetst in Meppel. Het DELF-diploma is internationaal erkend en voor onbepaalde tijd geldig. Met deze diploma-uitreiking is de DELF-pilot op CS Vincent van Gogh succesvol afgerond. Ook dit schooljaar worden er daarom weer DELF-lessen voor niveau A2 en B1 aangeboden, waar nu, ongetwijfeld door de positieve verhalen van de geslaagde leerlingen, nog meer enthousiasme voor is dan afgelopen schooljaar.

Auteur

Albert-Jan Garama