Digitale parkeervergunning in Assen

Assen

De gemeente Assen stapt vanaf 10 oktober 2016 over op digitale parkeervergunningen. Dit geldt eerst alleen voor de nieuwe aanvragen. De papieren vergunning onder de voorruit van de auto wordt vervangen door een digitale vergunning, die online geregistreerd staat op kenteken. Met het nieuwe digitale systeem hebben inwoners/bedrijven hun vergunning binnen 10 minuten vanuit huis geregeld en betaald.

Inwoners en bedrijven kunnen hun vergunning of ontheffing gemakkelijk en snel aanvragen, verlengen of wijzigen via het digitale E-loket van de gemeente Assen. Zij kunnen inloggen met hun DigiD of eHerkenning (voor bedrijven). Zodra er is betaald, kan de vergunning gebruikt worden. De vergunning staat online geregistreerd op kenteken. Handhavers scannen het kenteken van de auto om de vergunning te controleren. Voor huidige vergunninghouders verandert er dit jaar nog niets Zij kunnen hun papieren vergunning tot en met 31 december 2016 onder de voorruit van hun auto leggen. Per 1 januari 2017 moeten ook de huidige vergunninghouders in het bezit zijn van een digitale parkeervergunning. Alle vergunninghouders hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. De bezoekerspas wordt een bezoekersregeling Met deze bezoekersregeling kunnen inwoners eenvoudig hun bezoek laten parkeren. De vergunninghouders kunnen niet één maar maximaal tien bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Aan de bezoekersregeling zit een maximum van 400 uur parkeertijd per jaar. Dit wordt geregistreerd via een app of op de website, waarop het bezoek aan- en afgemeld moet worden. Hulp bij het aanvragen In december organiseert de gemeente Assen een aantal bijeenkomsten om vergunninghouders te helpen bij het digitaal aanvragen van hun nieuwe parkeervergunning. Daarnaast ontvangen zij per post een handleiding van het nieuwe systeem. Inwoners en bedrijven die niet in de gelegenheid zijn om digitaal een parkeervergunning aan te vragen, kunnen terecht bij de balie op het stadhuis.

Auteur

Albert-Jan Garama