Nieuwe aanpak kleine natuurbeheerders

Assen

Vanaf 1 januari gaat de nieuwe landelijk aanpak ‘kleine natuurbeheerders’ in werking. Kleine beheerders van bos- en natuurterreinen moeten om subsidie te krijgen zich aansluiten bij zogeheten collectieven, die een gezamenlijke aanvraag doen van minimaal 75 hectare. De provincie Drenthe sluit vervolgens een contract met deze overkoepelende organisaties van samenwerkende natuurbeheerders.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “In Drenthe werken zo’n 70 kleine natuurbeheerders aan ruim 1.000 hectare bos en natuurterreinen. Zij zetten zich met vele mensen in voor onze mooie Drentse natuur. Met deze nieuwe werkwijze investeren we nog meer in samenwerking en kwaliteit. En tegelijkertijd besparen we kosten, omdat we niet met alle natuurbeheerders zelf een contract afsluiten, maar met enkele grote collectieven.” De natuurcollectieven treden op als tussenpersoon tussen de overheid en de individuele natuurbeheerders. Deze natuurcollectieven zijn zo de spil in de vernieuwde aanpak. Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten deze wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 vast te stellen.

Auteur

Albert-Jan Garama