Huisvesting statushouders Aa en Hunze op koers

Assen

De taakstelling vanuit het Rijk voor de huisvesting van statushouders in de gemeente Aa en Hunze ligt goed op koers.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, zogenaamde statushouders, verhuizen naar eigen woonruimte. Gemeenten ontvangen hiervoor ieder halfjaar een opdracht vanuit het Rijk. Voor Aa en Hunze gaat het in 2016 om 65 personen. De verwachting is dat de gemeente aan deze vraag kan voldoen. Azc Gieten Vorige week werd bekend dat de bouw van het azc in Gieten niet doorgaat. De afgenomen vluchtelingenstroom leidde tot het besluit van het COA dat er nu geen behoefte meer is. Dit feit heeft geen invloed op de landelijke taakstelling voor statushouders.

Auteur

Albert-Jan Garama