Beleid huishoudelijke hulp inwoners Aa en Hunze blijft ongewijzigd

Assen

In mei heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan in een hoger beroep tegen het besluit van de gemeente Aa en Hunze om een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp te beëindigen. Op basis van deze uitspraak heeft de gemeente, na inhoudelijke beoordeling, besloten het beleid voor huishoudelijke hulp duidelijker vast te leggen in de verordening. Hierin is gezamenlijk opgetrokken met de gemeenten Assen en Tynaarlo.

Voor inwoners die op dit moment gebruik maken van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo heeft dit geen gevolgen. Aanvragen van nieuwe cliënten worden getoetst aan het bestaande beleid. De wijzigingen worden 29 september aan de gemeenteraad van Aa en Hunze voorgelegd. Wethouder Harry Dijkstra: ‘We zijn blij dat we onze inwoners kunnen blijven ondersteunen op basis van het in 2015 vastgestelde beleid.’ Oordeel Het oordeel van de CRvB is dat het aanbieden van huishoudelijke hulp als algemene voorziening niet in strijd is met de Wmo 2015. Met het aanpassen van de Wmo-verordening en na juridische toetsing voldoet Aa en Hunze straks wel aan de uitspraak en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Auteur

Albert-Jan Garama