Salland opent Makkelijke Moestuin

Assen

Op locatie Salland van CS Vincent van Gogh was vrijdag de feestelijke opening van de Makkelijke Moestuin. Jelle Medema, die het oorspronkelijk Amerikaans concept naar Nederland bracht, heeft de openingshandeling verricht.

Brugklasleerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo krijgen biologieles in de praktijk. In de Makkelijke Moestuin, die is aangelegd naast het schoolgebouw, krijgen ze geen les uit boeken maar juist hands on. Door actief mee te werken in de moestuin worden de leerlingen zich bewust hoe planten groeien en bloeien. Ongeveer vijf maal per jaar wordt de kennis van de leerlingen getest; ze worden dan door docent Bart Schoneveld overhoord over hun kennis van de planten en het gebruik ervan. Bart Schoneveld: ‘Leerlingen zijn heel enthousiast over deze manier van lesgeven. Leerlingen die hier vorig jaar een moestuin hadden komen terug om te kijken hoe het nu gaat en ook leerlingen die niet in de basisberoepsgericht leerweg zitten, bieden hun hulp aan.’ Het principe van de Makkelijke Moestuin is even eenvoudig als succesvol. In een bak, gevuld met turf, compost en vermiculiet worden in vakjes diverse groentes gekweekt. Leerlingen hebben een app op hun telefoon waarmee ze een plantplan kunnen maken. De groenten die worden verbouwd, worden door de cateraar op school gebruikt. Ook bereiden leerlingen de groente of nemen ze wat mee naar huis. Ook personeelsleden van Salland, kunnen voor verse groente terecht in de moestuin. In de lente- en zomermaanden groeit er van alles in de moestuin, in de wintermaanden gaan de leerlingen aan de slag met boerenkool. Ook krijgen ze dan les in een praktijklokaal en werken ze met bijvoorbeeld kiemgroenten.

Auteur

Albert-Jan Garama