Nieuwe cultuurnota Aa en Hunze 2017 – 2020

Assen

Het organiseren van cultuurborrels is één van de onderdelen in de nieuwe cultuurnota 2017 - 2020. De cultuurnota is opgesteld met inbreng van mensen uit het culturele veld in de gemeente Aa en Hunze. Op hoofdlijnen kunnen ze zich vinden in het bestaande culturele beleid. Wel zijn er vijf nieuwe thema’s aan het beleid toegevoegd.

Tijdens de twee bijeenkomsten kwam naar voren dat het culturele veld op hoofdlijnen tevreden is met het gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente staat open voor nieuwe initiatieven, denkt mee, legt verbindingen en biedt voldoende financiële ondersteuning aan culturele activiteiten. Daarnaast is aangegeven dat er behoefte is om een aantal nieuwe thema’s verder uit te werken, bijvoorbeeld de samenwerking tussen verenigingen. Om dit te bevorderen gaat de gemeente cultuurborrels, die tijdens het themajaar Cultuurlijk zijn ontstaan, organiseren. De vijf nieuwe thema’s die de komende jaren verder uitgewerkt worden zijn: Het versterken van de onderlinge culturele samenwerking en het bevorderen van de samenwerking tussen culturele sector en de toeristische en economische sector; Het geven van een impuls aan muziekonderwijs en de culturele evenementen; Het versterken van de ‘sociale activiteiten’ met cultuur; Het intensiveren van de aanpak laaggeletterdheid; Het zichtbaar maken en promoten van het cultureel erfgoed in de gemeente Aa en Hunze. De nieuwe cultuurnota is op hoofdlijnen geformuleerd. Dit biedt ruimte voor een dialoog met het culturele veld over de precieze invulling van deze nieuwe en bestaande thema’s. Daarnaast blijft de gemeente bestaande thema’s ondersteunen zoals het subsidiëren van culturele organisaties en activiteiten, cultuureducatie in het onderwijs en de lokale omroep. De nieuwe cultuurnota sluit aan bij de initiatieven van het Rijk en de Provincie Drenthe. Commissievergadering Donderdag 6 oktober 2016 buigt de raadscommissie zich over de concept cultuurnota. Dit gebeurt tijdens een openbare vergadering. De cultuurnota wordt op donderdag 24 november 2016 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Auteur

Albert-Jan Garama