Energiescan voor sportaccommodaties

Assen

Veel sportclubs met eigen accommodatie kampen met hoge energielasten. Om deze lasten te verminderen stelt het college van Gedeputeerde Staten op initiatief van Provinciale Staten een subsidie beschikbaar van euro 364.150 aan SportDrenthe. Naast het aanbieden van energiescans wordt samen met het Drents Energieloket ook een energieloket voor sportverenigingen ingericht.

De provincie Drenthe bieden 200 sportclubs Drenthe een gratis energiescan aan. De scans moeten verenigingen helpen werk te maken van energiebesparing. De begroting van de gemiddelde sportvereniging bestaat voor een groot deel uit energielasten. Om Drentse sportverenigingen te helpen hun energielasten te verminderen, kunnen zij een energiescan aanvragen bij SportDrenthe. Voor besparingsmaatregelen kunnen zij vervolgens een subsidie aanvragen bij het Rijk. Energieloket Om de sportverenigingen te begeleiden wordt er een Energieloket opgericht waar zij terecht kunnen voor vragen en advies en begeleiding over besparingsmaatregelingen. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Veel verenigingen hebben het financieel niet gemakkelijk en energielasten vormen een grote kostenpost. We willen verenigingen helpen bij energiebesparing. Met de gratis energiescans en begeleiding willen we hen over de streep trekken. Daarmee dragen we ook bij aan een duurzamer Drenthe.”

Auteur

Albert-Jan Garama