Cantatedienst in Assen

ASSEN

Koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep voeren 25 september de cantate ‘ich elender Messch, wer wird mich erlösen’ van J.S. Bach uit, en het motet ‘Der Gerechte kommt um’ van J. Kuhnau/Bach.

Solisten zijn Han Warmelink, tenor en Jochem Baas, countertenor. Dirigent is Hoite Pruiksma. Wietse Meinardi bespeelt het nieuwe kistorgel en begeleidt de samenzang op het hoofdorgel. Voorganger is ds Helene van Noord. Bij de uitgang is er een collecte. Aanvang 16.00 uur. Plaats: Adventskerk, Lindelaan 49 Assen-oost.


Auteur

Redacteur