Wereld Alzheimer Dag

Assen

In het kader van de Wereld Alzheimer Dag is Thomas Borggrefe bereid gevonden zijn voorstelling de Bovenkamer op 22 september in de Adventskerk in Assen te geven.

ASSEN – ,,De voorstelling ‘Bovenkamer’ belicht de bovenwereld van een man met dementie” vertelt Frans van Dorst, voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Drenthe. ,,Thomas speelt hierin een man die dementie krijgt. Na de voorstelling gaat hij in gesprek met het publiek. Hij stelt zelf vragen aan het publiek en het publiek kan vragen aan hem stellen. Dit alles in een informele setting. De ontvangst is om 19.00 uur en de voorstelling begint om 19.30 uur. Dit duurt een uur en dan volgt het interactieve deel. Om 21.30 uur is de afsluiting. Doordat het Netwerk Dementie Drenthe dit ondersteunt kunnen wij de voorstelling en de drankjes gratis aanbieden.” Eén van de doelen van de activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag is publieke aandacht te krijgen voor de problematiek rond dementie. Door de activiteiten voor een breed publiek open te stellen hoopt de afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland een bijdrage te leveren aan het dementievriendelijk maken van de provincie. ,,We doen elk jaar iets in het kader van de Wereld Alzheimer Dag. Deze dag heeft dit jaar een dementievriendelijke samenleving als thema. Dit sluit goed aan waar wij als afdeling Drenthe dit jaar mee bezig zijn, want wij hebben dit jaar in het teken gesteld van een dementievriendelijk Drenthe. In dit kader geven we voorlichting aan bijvoorbeeld medewerkers van winkels en scholing aan instanties zoals bijvoorbeeld de brandweer.” ,,Centraal staat hoe ga je om met mensen die dementie hebben. De kans dat je (direct of indirect) te maken krijgt met dementie neemt toe ook door de vergrijzing. In Assen zijn er nu circa 1100 mensen met dementie en voor 2030 gaan we er vanuit dat dit een kleine 2000 zijn. Dat betekent dat, zeker nu meer ouderen thuis blijven wonen en niet in bijvoorbeeld bejaardencentra, we in de samenleving meer te maken krijgen met mensen met dementie. Het is daarom van belang dat we met elkaar weten hoe we mensen met dementie kunnen helpen. De bekendheid moet toenemen, dan kun je er goed mee omgaan.” ,,Op www.samendementievriendelijk.nl staan filmpjes waarop wordt geleerd hoe je met mensen die dementie hebben om kan gaan.” De basis hiervan is GOED, wat staat voor Geruststellen, Oogcontact maken, Even meedenken en Dank je wel. ,,Ook in onze zeven alzheimercafés in Drenthe besteden we er aandacht aan. Verder geven we samen met het Netwerk Dementie voorlichting en scholing aan allerlei groeperingen. De afgelopen tijd zijn o.a. de brandweer en medewerkers van een aantal supermarkten geschoold. Daarnaast zijn we ook bezig met belangenbehartiging. We willen bij de gemeenten de belangen behartigen van mantelzorgers en dementerenden.” Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Aanmelden voor de voorstelling van Thomas Borggrefe kan nog door uiterlijk 16 september een mail te sturen onder vermelding van het aantal personen naar drenthe@alzheimer-nederland.nl. Meer informatie over de activiteiten van de afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland waaronder deze voorstelling en de Alzheimer Cafés in Drenthe is te vinden op: www.alzheimer-nederland.nl/drenthe. Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama