COLUMN Cultureel Hart Assen met wethouder Maurice Hoogeveen

Assen

Afspraken maken voor gezamenlijke cultuuragenda

ASSEN - De afgelopen maanden hebben we als gemeente met inwoners en organisaties gesproken over cultuur in Assen. Twee vragen stonden daarbij centraal. Hoe staan we er voor en wat zijn kansen en mogelijkheden voor de toekomst? Natuurlijk zijn er verschillen van inzicht. Maar op belangrijke punten is iedereen het eigenlijk wel eens. Allereerst over de functie van cultuur. Cultuur is een krachtig middel om de economie te stimuleren, inwoners te laten meedoen aan de samenleving en mensen kansen bieden zich te ontwikkelen. Het gaat er nu om dat we goede afspraken maken. Wie pakt wat op en hoe kunnen we elkaar versterken door activiteiten samen op te pakken en meer samen te werken. Afspraken maken doen we in de nieuwe cultuuragenda 2017 – 2020. Dat is geen agenda van de gemeente maar een gezamenlijke agenda van de hele stad. Een agenda waarin we jaarlijks afspreken waarmee we aan de slag gaan. Bijvoorbeeld gezamenlijke arrangementen, activiteiten en promotie. Het is goed om in de gesprekken te horen dat er nu al volop wordt samengewerkt. In sommige gevallen kan de cultuuragenda net dat laatste zetje geven. Positief is ook dat organisaties na de gesprekken met de gemeente met elkaar doorpraatten en nu nadenken over gezamenlijke activiteiten. Dat laat zien dat de cultuuragenda meer is dan stuk papier en een lijst met afspraken. Het gaat erom dat we elkaar nog beter leren kennen, leren van elkaars ervaringen en werkende weg het besef krijgen dat we samen meer bereiken dan alleen. Maurice Hoogeveen, wethouder cultuur.

Auteur

Albert-Jan Garama