Aa en Hunze: 'Jullie idee, samen uitvoeren’

Assen

De gemeente Aa en Hunze is weer op zoek naar inwoners met creatieve en innovatieve ideeën die bijdragen aan een prettige leefomgeving. Na de succesvolle vorige edities van ‘Jouw idee, samen uitvoeren’ stelt het college weer euro 40.000 beschikbaar. Plannen en ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

Vanaf vandaag (21 september) kunnen ideeën voor het project ‘Jullie Idee, samen uitvoeren’ worden ingediend. Wethouder Henk Heijerman: “We weten dat er in onze dorpen veel ideeën leven om het dorp aantrekkelijker te maken. Dat willen we graag medemogelijk maken. Inwoners bedenken daarvoor gezamenlijk een idee, de gemeente levert een financiële bijdrage en de inwoners voeren het uiteindelijk zelf uit. We hopen in deze ronde nog meer dorpen, inwoners en organisaties te enthousiasmeren.” Jouw idee wordt Jullie idee Met de nieuwe naam wil de gemeente uitstralen dat ze op zoek is naar ideeën waar inwoners samen de schouders onder willen zetten. Ook deze ronde adviseert een commissie, bestaande uit vijf inwoners van Aa en Hunze, het college over de toekenning van de financiële bijdragen. De spelregels en invulformulier op de gemeentelijke website www.aaenhunze.nl/jullieidee. Plannen kunnen ingediend worden tot 21 december 2016. Op 7 april 2017 wordt bekend welke ideeën een bijdrage ontvangen.

Auteur

Albert-Jan Garama