Gratis naar Woonmarkt Midden-Drenthe

Assen

De derde editie van de Woonmarkt vindt 17 september plaats bij het gemeentehuis in Beilen. Wethouder Emko Dolfing van de gemeente Midden-Drenthe geeft om 11.00 uur het startschot voor de markt. Nieuw dit jaar is de toevoeging van het Langer zelfstandig wonen-plein.

Diverse lokale bedrijven informeren en activeren bezoekers op het gebied van welzijn, wonen en zorg, zodat zij langer zelfstandig thuis en toekomstbestendiger kunnen wonen. Ook staat de Woonmarkt, net als voorgaande jaren, in het teken van wonen, (ver)bouwen, duurzaamheid, interieur en tuin. Tijdens de Woonmarkt kan men informatie en advies krijgen over diverse onderwerpen op het gebied van bouwen, wonen, welzijn en zorg. Er zijn verschillende presentaties, workshops en demonstraties over tuinen, interieur, verf- en kleuradvies, juridisch advies. Langer zelfstandig wonen-plein Diverse lokale ondernemers presenteren wat zij (toekomstige) ouderen te bieden hebben op het gebied van welzijn, wonen en zorg. De deelnemende woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties informeren bezoekers over hun dienstenpakket en aanbod van toekomstbestendige (aanleun)woningen en appartementen met zorg in de omgeving Midden-Drenthe. In persoonlijke (advies)gesprekken kunnen bezoekers o.a. informatie inwinnen over juridisch en financiële vraagstukken zoals het erfrecht en schenkingen en woningaanpassingen en Domotica om de veiligheid in en om het huis te vergroten. Maar ook voor vragen over mantelzorgondersteuning en deelname aan activiteiten en verenigingen om langer fit en vitaal te blijven, zijn bezoekers op het Langer zelfstandig wonen-plein op het juiste adres. Het Langer zelfstandig wonen-plein is een initiatief van WelWoZo, een samenwerkingsverband tussen Welzijnswerk Midden-Drenthe, zorginstellingen, de woningcorporaties Actium en Woonservice, Dorpenoverleg Midden-Drenthe en gemeente Midden-Drenthe. Aanbod gemeente Tijdens de Woonmarkt is de Gemeentewinkel extra geopend. Een mooie gelegenheid om b.v. de reisbescheiden die dag te regelen. Ook kunnen bezoekers van de stand van de gemeente informatie krijgen over de veranderingen in de afvalinzameling, de Zonnelening, Fairtrade, bouwkavels en Beilen-Oost. Prijsvraag Beilen-Oost Aan de oostkant van Beilen is een gebied waar binnenkort duurzaam gebouwd kan worden. Op dit moment wordt deze locatie aangeduid met de naam ‘Beilen-Oost’. De gemeente is op zoek naar een passende naam voor dit nieuwe buurtschap. Tijdens de Woonmarkt start de prijsvraag voor de meest mooie en originele naam. Aanbod ondernemers Ruim 40 ondernemers nemen deel aan de Woonmarkt. Een overzicht van deze ondernemers en hun (kortings)acties is te vinden op www.middendrenthe.nl. Programma Woonmarkt voor jong en oud Voor de kinderen is er ook een ruim aanbod aan activiteiten. Zo kunnen ze op creatief gebied deelnemen aan activiteiten en is er een poffertjeskraam. Edities 2014 en 2015 In 2014 en 2015 maakte de Woonmarkt onderdeel uit van de provinciale Bouw- en Woonweken. In Drenthe worden de Bouw en Woonweken dit jaar niet georganiseerd. De Midden-Drentse ondernemers en de gemeente hebben de handen ineen gesloten om ook dit jaar de Woonmarkt te organiseren. Een mooie gelegenheid om ook het zelfstandig wonen onder de aandacht te brengen. Van 11.00 – 16.00 uur bij het gemeentehuis in Beilen

Auteur

Albert-Jan Garama