Brugklassers naar basisschool met keuzegids Over!

Assen

Een aantal brugklas leerlingen die net begonnen zijn op het voortgezet onderwijs in Assen gaan donderdag 15 september terug naar ‘hun’ basisschool om de keuzegids Over! uit te delen aan groep 7- en 8-leerlingen.

In de gids presenteren de Asser scholen voor voortgezet onderwijs zich aan de groep 7- en 8-leerlingen die een keuze gaan maken voor vervolgonderwijs. De gidsen worden vanaf 15 september kosteloos verspreid op de basisscholen en bieden, naast informatie over alle scholen afzonderlijk, ook een uitgebreid overzicht van de voorlichtingsdata en open dagen. Dit is het tweede jaar dat de Asser VO-scholen zo intensief samenwerken op het gebied van voorlichting aan hun toekomstige leerlingen. Door de keuzegids Over! hebben de leerlingen en hun ouders/verzorgers alle informatie over het voortgezet onderwijs in Assen en omgeving overzichtelijk gebundeld bij elkaar. De samenwerking van de Asser VO-scholen breidt zich dit jaar uit in de vorm van een gezamenlijke digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt vier keer naar de basisscholen verzonden met het verzoek deze door te sturen naar ouders/verzorgers van leerlingen in de hoogste groepen. ‘Dit doen we om het voor leerkrachten groep 7/8, leerlingen en ouders zo overzichtelijk mogelijk te houden. Iedere school organiseert allerlei activiteiten op het gebied van voorlichting. We bundelen het graag; voor iedereen wel zo handig!’, aldus Bert Benjamins, voorzitter werkgroep gezamenlijke voorlichting Asser VO scholen.

Auteur

Albert-Jan Garama