Provincie maakt grootschalige restauratie monumentaal pand te Assen mogelijk

Assen

Het pand aan de Schepersmaat 4 in Assen (voormalig NAM-kantoor) wordt op korte termijn gerestaureerd. De provincie Drenthe maakt restauratie en herbestemming van het pand mogelijk door de eigenaar 1,5 miljoen euro als laagrentende lening en 200.000 euro subsidie te verstrekken.

Gedeputeerde Cees Bijl: “Het gebouwencomplex is een beschermd provinciaal monument. De provincie hecht veel waarde aan behoud van cultuurhistorische waarden en Drents erfgoed. Restauratie van het NAM-gebouw is de grootste monumentale herbestemming in Drenthe. De restauratie biedt extra werkgelegenheid in de bouw en installatiebranche.” Voor het behoud van cultuurhistorische waarden en de Drentse erfgoedparels heeft de provincie Drenthe in 2009 een beschermde provinciale monumentenlijst vastgesteld. Eigenaren van provinciale monumenten kunnen voor behoud (restauratie/onderhoud), verduurzaming (energiebesparende maatregelen) en herbestemming (verbouw) een laagrentende lening aanvragen uit het Drents Monumentenfonds. Het pand aan de Schepersmaat dateert uit de jaren 60. Naast het vele eeuwenoude Drentse culturele erfgoed is zo’n relatief jong gebouw ook onderdeel van ons huidige en toekomstige erfgoed. De provincie Drenthe vindt het van groot belang dat (restauratie)bouwkennis behouden en versterkt wordt. Dat betekent dat de voorgenomen werkzaamheden als scholingstraject worden uitgevoerd, waardoor deze kennis wordt overgedragen aan jonge vaklieden. De uitvoering van deze (restauratie)bouwwerkzaamheden gebeurt door erkende leerbedrijven.

Auteur

Albert-Jan Garama