De Kleibosch en molen Woldzigt

Assen

Stichting Het Drentse Landschap organiseert op zondag 18 september een boeiende excursie door de omgeving van De Kleibosch en De Onlanden. De start is om 14.00 uur bij molen Woldzigt, Hoofdstraat 58, 9315 PC Roderwolde.

De Kleibosch is een bijzonder natuurgebied met een opmerkelijke geschiedenis. Hier komen aan de afgebrokkelde rand van het Drents plateau de drie aardlagen, ontstaan in drie ijstijden, aan de oppervlakte. Potklei, keileem en dekzand. Al in de vroege middeleeuwen werd hier door de monniken uit Aduard de steenbakkerij beoefend. Nu nog zijn de sporen duidelijk terug te vinden. Maar ook de meer recente geschiedenis komen we tegen zoals de productie van boerengeriefhout en het herstel van het beekdal van het Lieverse diep door de Onlanden. De excursie start bij de molen in Roderwolde.. Vandaar gaan we via de Zuidermaden (beekherstel en Onlanden) naar de Kleibosch, waar we overblijfselen van de activiteiten van de monniken zullen terugvinden. De wandeling wordt afgesloten met een kopje koffie (kosten voor eigen rekening) in de molen.

Auteur

Albert-Jan Garama