VMDB met bijeenkomst over bipolaire aandoening

Assen

Voor patiënten met een bipolaire aandoening en voor naast betrokkenen is er woensdag 21 september een informatie bijeenkomst. De bijeenkomst is in ’t Praothoes van de GGZ aan de Dennenweg 9 te Assen, en begint om 19.30 uur. De avond wordt aangeboden door de VMDB in samenwerking met GGZ Drenthe.

Op het programma staat allereerst een uitleg van Bennard Doornbos over bipolaire aandoening. Doornbos is psychiater bij de GGZ, team bipolair. Er is ruimte voor vragen. Na de pauze wordt een film vertoond over het onderwerp, met gelegenheid tot napraten over de film. Tot slot wordt toegelicht waar men terecht kan voor zorg en ondersteuning, zoals huisarts, GGZ en de mogelijkheden die de VMDB biedt. Mensen met een bipolaire stemmingsaandoening ervaren in hun leven periodes van stabiliteit afgewisseld met ernstige ziekte. Daarbij gaat het om pieken (manieën) en dalen (depressies) in de stemming. Iemand met een bipolaire (of manisch-depressieve) aandoening kan een beter leven leiden wanneer hij of zij de juiste zorg krijgt. Bipolaire aandoeningen komen bij ongeveer 2 tot 4% van de bevolking voor. De periodes van manieën en depressies hebben grote gevolgen voor het emotioneel en sociaal functioneren van de patiënt en zijn of haar naasten. De VMDB is de landelijke Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen. De vrijwilligers in Drenthe organiseren bijeenkomsten en andere activiteiten, zoals huiskamergroepen en groepswandelingen, en werken mee aan psycho-educatiecursussen. Wie belangstelling heeft voor de bijeenkomst, kan zich aanmelden bij Renée Hendriksen, contactpersoon VMDB Drenthe, via hendriksen2566@hetnet.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama