VluchtelingenWerk: noodopvang: gelukkig niet meer nodig

Assen

In het afgelopen jaar zijn in sneltreinvaart noodopvangen geopend in Nederland om de enorme instroom van asielzoekers te kunnen huisvesten. Inmiddels zijn de noodopvangen niet meer nodig en kunnen ze hun deuren sluiten. “We vinden het fijn dat asielzoekers kunnen verhuizen naar betere opvanglocaties” aldus Ger Meijer, regiomanager Asiel VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

In Noord-Nederland werden in korte tijd vijf noodopvang locaties geopend: in Kolham, de Blauwe Stad, Emmen, Leeuwarden en Groningen. De voorzieningen in de noodopvang waren vaak onvoldoende, zeker voor een lang verblijf. Regelmatig deden zich niet wenselijke situaties voor rond de privacy van asielzoekers, over de kant-en-klaar maaltijden, onduidelijkheid over de start van de asielprocedure, voor kinderen was er niet altijd direct een school beschikbaar etc. Er wordt nu bij de doorplaatsing naar een andere opvanglocatie voorrang gegeven aan gezinnen zodat kinderen zo snel mogelijk binnen het nieuwe schooljaar kunnen beginnen in hun nieuwe school. Voor veel bewoners betekent de doorplaatsing dat ze op een betere opvanglocatie terecht komen, maar ook is het opnieuw een verandering en nieuwe onzekerheid over een nieuwe school en wanneer er een woning beschikbaar komt (voor statushouders). Dit is toch vaak het moment waarop vluchtelingen starten met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk heeft altijd gepleit voor voldoende buffercapaciteit. De instroom van asielzoekers is immers onvoorspelbaar. We weten niet of de vluchtelingen die nu verblijven in Syrië, de landen in de regio en aan de kust in Libië de oversteek zullen wagen. Dat geldt ook voor vluchtelingen die vastzitten op de Griekse eilanden. En zal de deal van Europa met Turkije standhouden? Allemaal redenen waarom we blijven pleiten voor voldoende goed reservecapaciteit voor opvang. Door de situatie met de noodopvangen hebben we veel ervaring opgedaan wat betreft flexibel huisvesten van vluchtelingen. Medewerkers en vrijwilligers, ook van VluchtelingenWerk, hebben goed werk verzet in de noodopvang en nu is dit ineens over. Het blijft lastig om afscheid te nemen van iemand die je een tijdje hebt begeleidt. De grote wens is natuurlijk dat de noodopvang niet meer nodig is in de toekomst, dat conflicten in de wereld verminderen waardoor mensen niet meer gedwongen zijn te vluchten. Over VluchtelingenWerk Noord-Nederland De Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is actief in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. VWNN begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten.

Auteur

Albert-Jan Garama