Recreatieschap Drenthe en KNHS willen paardentoerisme versterken

DRENTHE

De provincie Drenthe heeft recreatie en toerisme hoog op de wensenlijst staan. Economisch is de vrijetijdssector van groot belang. Maar liefst één op de vijftien banen is ermee verbonden. En de bestedingen tijdens toeristische vakanties zijn vorig jaar weer fors gestegen en wel van 225 miljoen naar 270 miljoen euro.

Maar hoe zit het met de hippische sector? Zijn er al afspraken om een provinciaal netwerk van ruiter- en menroutes door natuurgebieden aan te leggen? Nee, nog niet. Drenthe was een aantal jaren geleden nog de provincie met verreweg de meeste ruiter- en menpaden door bossen en over heidevelden. Meer dan 900 km. Maar nu Staatsbosbeheer de routes op veel plekken vrij geeft, is de positie van dé paardenprovincie niet meer wat het was. Nogal wat hippische gasten zijn ontevreden over de manier waarop routes tegenwoordig staan aangegeven. Er is een brede wens om in bossen een knooppuntensysteem aan te leggen dat vergelijkbaar is met fietsroutes.

Het Recreatieschap Drenthe en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) zetten zich er samen voor in om het paardentoerisme in Drenthe vooruit te helpen en te versterken. Ze zijn in overleg met diverse betrokken partijen om na te gaan wat hiervoor nodig is. Hun inzet biedt kansen om het paardentoerisme in Drenthe echt vooruit te helpen.


Auteur

Redacteur