Glasvezel in Anderen

Assen

De Glasvezel commissie van Anderen had 7 september een informatieavond om te polsen of er in Anderen belangstelling is om Glasvezel aan te leggen in deze kleine gemeenschap.

De inwoners van Anderen werden geïnformeerd over de noodzaak om glasvezel aan te leggen, de voordelen en toepassingen van glasvezel en de kosten. De Glasvezel commissie heeft al een aantal maanden voorwerk verricht en is voornemens om verder te gaan met Eco-Oostermoer. De filosofie van Eco-Oostermoer sluit het best aan bij de eisen en wensen die Anderen heeft. Daarnaast ​heeft Eco-Oostermoer ​in Eexterzandvoort bewezen​ ​dat het mogelijk is om deze wijze een Glasvezelnetwerk operationeel te krijgen. Naast Eco-Oostermoer was ook Verbind Drenthe aanwezig om de vele vragen die leven onder de inwoners van Anderen te beantwoorden. Anderen is een belangstelling registratie gestart en daar hebben tot nu toe al 51 van de 104 huishoudens zich op aan gemeld. Nog 24 te gaan voordat het project gestart kan worden. De Glasvezel commissie is gemotiveerd om door te gaan en er voor te zorgen dat het streef aantal van 75 gehaald gaat worden. De informatie avond kon worden georganiseerd mede door ondersteuning van de provincie Drenthe. Over de Glasvezelcommissie Anderen: De Glasvezel commissie Anderen is opgericht in juni 2016 en heeft tot doel te onderzoeken of er draagvlak is in Anderen om glasvezel aan te leggen in het dorp en de verdere ontwikkel mogelijkheden te onderzoeken en eventueel te activeren. De commissie bestaat uit: Ellen van der Velde, Hans-Martien Jans, Martijn Theelen en Raph. Bode

Auteur

Albert-Jan Garama