Alpha cursus in Assen

Assen

De komende weken kan het zo maar zo zijn dat u ergens een billboard of spandoek van de Alpha cursus tegenkomt. Dit maakt onderdeel uit van een wereldwijde campagne van Alpha waar ook Assen aan mee doen. Hoe zit dat?

De Alpha cursus is bedoeld om de basiskennis over het Christelijke geloof te vergroten. Uitermate geschikt voor mensen van buiten de kerk. Alpha begint altijd met een gezamenlijke maaltijd waarna er één van de 15 verschillende thema’s van de cursus wordt besproken. Voor het eerst in de geschiedenis van Assen gaan er vijf kerken in september starten met een Alpha cursus, te weten de Ark, Assen zoekt… , de Jozefkerk, de Kandelaar en het Lichtpunt. Een unieke samenwerking dat uitmond in een gezamenlijke introductieavond over de Alphacursus. Op 12 september vanaf 20.00 in het Gomaruscollege, Meester Groen van Prinstererlaan 20, Assen. Zie ook www.alphanederland.org.

Auteur

Albert-Jan Garama