Lieddag Pauluskerk Beilen

Assen

Er wordt een Lieddag georganiseerd rond liederen uit de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’ in de Pauluskerk in Beilen op 24 september. De lieddag wordt verzorgd door dirigent Tom Löwenthal en pianist Henri Heuvelmans. De liederen zijn speciaal geselecteerd op bruikbaarheid voor gemeentezang, cantorijen en koren.

De lieddag in de Pauluskerk, georganiseerd door de Cantorij van Beilen, staat onder leiding van dirigent en componist Tom Löwenthal. Hij is voor velen bekend als componist van liederen van Huub Oosterhuis. Ook begeleidt Tom diverse landelijke lieddagen. De pianobegeleiding wordt verzorgd door zijn vaste pianist Henri Heuvelmans. De liederen op deze lieddag komen uit de vorig jaar verschenen oecumenische liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’. De taal van de liederen uit deze bundel is een eigentijdse geloofstaal, met beeldspraak die nieuwe wegen zoekt om het onzegbare te naderen. De muziek is hierbij essentieel. Het is gemeentezang met een veelzijdigheid van muzikale vormen. Centraal op deze dag staan de liederen met muziek van Tom Löwenthal. De liederen zijn geselecteerd op bruikbaarheid voor samenzang, cantorij, zanggroep of koor. Voor ieder die van zingen houdt is deze lieddag een mooie kans kennis te maken met hedendaagse kerkmuziek. Kosten: €15,– te voldoen aan de zaal. Dit is inclusief koffie/thee en koormuziek. (zelf lunch meenemen) Locatie: Pauluskerk/het Valkenhof, Witte Valkenstraat 2, 9411 LG Beilen. Van 10.30 – 16.30 uur. Aanmelden en meer informatie www.pgbeilen.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama