NAVTC met cursus politieke participatie

Assen

NAVTC (Nederlandse Arabische Vriendschapsvereniging voor Taal en Cultuur) heeft een cursus politieke participatie voor autochtone en allochtone vrouwen en mannen met interesse in de politiek.

Wil je meer weten over politiek? Leren debatteren, presenteren en vergaderen? Wil je weten wat het verschil is tussen landelijke en plaatselijke politiek? Weten hoe de besluitvorming verloopt? Wat je rol als raadslid is? En hoe je als politicus omgaat met de media? Dit alles komt aan de orde in de cursus Politieke Vorming, die vanaf 14 september elke tweede woensdagavond van de maand wordt gegeven in Wijkcentrum De Componist in Assen, van 19.30 tot 22 uur. Kosten euro 30. Je woont gemeenteraadsvergaderingen bij en bezoekt fracties en besturen van politieke partijen. En blijkt het politieke werk je aan te spreken? De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2018, misschien stel jij je dan wel kandidaat als raadslid. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, wie het eerst komt, het eerst maalt. Opgave bij Kawther Al Baz, Nederlands Arabische Vriendschapsvereniging voor Taal en Cultuur: kawther.albaz@hotmail.com of telefonisch: 06-85425219.

Auteur

Albert-Jan Garama