COLUMN Foekje Dijk 'Vlinderlicht'

Assen

Vlinderlicht

Ah, en dan komt zo’n kind je tegemoet met de opmerking: ‘Ik heb vlinders in mijn buik!’ Waar haalt ze het vandaan? Ooit een keer gehoord misschien? Vlinders in de buik hebben … Het duidt op verliefdheid. Een gevoel van lichtheid, dat overigens emotioneel qua zwaarte bepaald niet licht hoeft te zijn in een vaak hevig geobsedeerd zijn door het subject van de liefde. Enfin, dit even terzijde. Al sinds mensenheugenis duiken vlinders in verschillende culturen op. Zowel in afbeeldingen, symbolen als verhalen. Zo zagen de Egyptenaren vlinders als symbool van geluk, de Azteken als zielen van gestorven strijdmakkers, de Grieken geloofden dat telkens wanneer een vlinder uit de cocon kruipt er elders een mens geboren wordt, en een Noord-Amerikaanse indianenstam ziet de vlinder als symbool voor vruchtbaarheid en brenger van de zomer. Vlinders spelen een belangrijke rol in het dagelijks taalgebruik en duiken veelvuldig op als metafoor in citaten, spreekwoorden en gezegdes. Geen wonder. De levenscyclus van een vlindert nodigt van harte uit om verbanden te leggen met het leven zelf. De cyclus van eitje, rups, pop en vlinder symboliseert voor velen het menselijk bestaan: leven, dood en opstanding. Op begraafplaatsen kun je dan ook op oude grafmonumenten dikwijls de afbeelding van een vlinder aantreffen. Het Griekse woord psyche betekent niet alleen ziel of levensadem, maar werd ook vaak uitgebeeld als vlinder. De vlinderlichtheid van de vleugels, het dwarrelen van de ene plant naar de andere, de verschijning in het licht van de zon … Het blijft mateloos boeiend. En juist de metamorfose, van kruipend dier naar een soms uitbundig gekleurd insect met grote vleugels is fantastisch om te zien. Niet alleen het kleurige uiterlijk. Ook de vlinderlichte levenswijze zelf nodigt uit - juist daar, waar het bestaan dreigt dood te lopen - tot hoop en vertrouwen op een nieuw begin. Foekje Dijk Vrijzinnig Assen

Auteur

Albert-Jan Garama