Restaurant van Ceresstaete zoekt vrijwiliigers

Assen

In het centrum van Assen ligt woonzorgcentrum Ceresstaete. Ceresstaete bestaat uit 54 woningen waar mensen met zorg zelfstandig kunnen wonen en 23 appartementen, die specifiek voor mensen met dementie zijn. Daarnaast is er het restaurant ‘De Hoftuin’.

Bewoners en eventueel hun bezoek kunnen hier gaan eten. De vrijwilligers die hierbij helpen, zijn onmisbaar. Momenteel is er grote behoefte aan vrijwilligers die willen helpen bij het koffie schenken en het serveren van maaltijden in het restaurant. Het aantal uren wordt onderling afgesproken. Vrijwilligers vervullen een belangrijke positie in de maatschappij en zijn ook bij Icare Verpleging en Verzorging van onschatbare waarde. De vrijwilligers vervullen de rol van behulpzame buren of kennissen die steun en gezelligheid bieden. Sociale contacten, activiteiten en persoonlijke aandacht zijn belangrijk in ieders leven. Vrijwilligerswerk houdt in dat u voor de werkzaamheden geen financiële vergoeding ontvangt. Dat betekent echter niet dat u het voor niets doet. Vrijwilligerswerk levert u voldoening, menselijk contact en waardering op. Voor meer informatie over bovengenoemde vrijwilligerfunctie contact opnemen met Eef Rillema, vrijwilligerscoördinator, 06-83671623. Foto Henk Boudewijns.

Auteur

Albert-Jan Garama