Kiwanis-cheque van 20.500 euro voor de kinderen van het WZA

Assen

In augustus overhandigde Edwin Heuving van Serviceclub Kiwanis Assen een cheque ter waarde euro 20.500 aan het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Dit prachtige bedrag is de totaalopbrengst van de Kiwanis Trofee en de Kiwanis TT-avond in 2016. Het komt geheel ten goede aan het nieuw te bouwen Ouder- en kindcentrum van het Assense ziekenhuis.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wil op termijn een Ouder- en kindcentrum ontwikkelen waarin vaders, moeders en kinderen bij ziekte, onderzoeken en bevallingen zo min mogelijk van elkaar gescheiden worden. Tijdens een schenking van de wereldberoemde Kiwanispoppen op 2 juni jl. aan het WZA, maakte de Kiwanis Assen bekend dit initiatief financieel te willen ondersteunen. De inrichting van een familiekamer in dit nieuw te bouwen centrum is hét goede doel voor de komende jaren. Al drie maanden later, in augustus, voegde de serviceclub de daad bij het woord door de opbrengsten van de Kiwanis Trofee en de Kiwanis TT-avond van dit jaar aan te bieden aan het WZA. Extra’s Gynaecoloog Alexander Sluijmer en bestuurssecretaris Pier Wijnja namen de cheque enthousiast in ontvangst. In zijn dankwoord zei Wijnja: “Wij zijn bijzonder blij met deze steun. Een ziekenhuis is geen commerciële instelling, wij kunnen ons reguliere budget uitsluitend inzetten voor de stenen, mensen en middelen die de directe patiëntenzorg ten goede komen. De Vrienden van het WZA en andere gulle gevers – zoals nu Kiwanis – zorgen ervoor dat we wat extra’s kunnen doen voor onze patiënten en bezoekers; zij zorgen voor de slagroom op de taart!” Welzijn kinderen De Kiwanis is een wereldwijde organisatie dat Serving the children of the world als motto heeft. Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Edwin Heuving: “De Kiwanis Assen heeft gekozen voor de kinderen van het WZA omdat het een herkenbare doelgroep is in de eigen regio. Deze euro 20.500 is pas een eerste bedrag, aangezien de Kiwanis Assen zich gecommitteerd heeft aan een meerjarendoelstelling om deze ouder-kind-kamer te realiseren.” Foto cheque-overhandiging in de wachtkamer van poli Kindergeneeskunde. V.l.n.r. Pier Wijnja, Edwin Heuving en Alexander Sluijmer.

Auteur

Albert-Jan Garama