Wereld Alzheimer Dag 2016 in teken Dementievriendelijke samenleving

ASSEN

De afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland besteedt dit jaar veel aandacht aan het dementievriendelijker maken van de samenleving. Dit doen zij onder andere door, in samenwerking met het Netwerk dementie Drenthe, geven van voorlichting en scholing op dit gebied.

In het kader van de Wereld Alzheimer Dag is Thomas Borggrefe bereid gevonden zijn bekende voorstelling de Bovenkamer op 22 september in Assen te geven. Het Netwerk Dementie Drenthe ondersteunt mede dit initiatief waardoor zowel de voorstelling als de koffie en thee gratis aan de bezoekers kan worden aangeboden. Deze voorstelling belicht de belevingswereld van een man die lijdt aan dementie. Na afloop van deze voorstelling is er gelegenheid voor het stellen van vragen hierover. Eén van de doelen van de activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag is publieke aandacht te krijgen voor de problematiek rond de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Door de activiteiten voor een breed publiek open te stellen hoopt de afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland een bijdrage te leveren aan het dementievriendelijk maken van onze mooie provincie. Wij kunnen allemaal helpen door er voor te zorgen dat mensen met dementie zich gewaardeerd en gerespecteerd blijven voelen. De voorstelling vindt plaats op 22 september in de Adventskerk Lindelaan 49 te Assen. Aanvang 19.00 uur. U kunt zich vóór 8 september aanmelden door een mail te sturen onder vermelding van het aantal personen naar drenthe@alzheimer-nederland.nl. Doe dit snel want vol=vol. Meer informatie over de activiteiten van de afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland waaronder deze voorstelling en de Alzheimer Cafés in Drenthe is te vinden op: www.alzheimer-nederland.nl/drenthe.

Auteur

Albert-Jan Garama