Sporten in Assen voor de 55+er

ASSEN

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) richt zich op de thuiswonende senioren, al dan niet met een lichamelijke beperking. Het meer bewegen voor senioren is laagdrempelig. Dat wil zeggen dat alle senioren hieraan deel moeten kunnen nemen, ook met een kleine beurs en dat de activiteiten moeten plaatsvinden op een locatie dicht in de buurt van de senioren zodat zij deze goed kunnen bereiken.

Het karakter van het MBvO is niet therapeutisch, maar veel meer gericht op het stimuleren van gedragshouding die gericht is op het bewaren en zoeken van het contact met de dingen en de mensen om hen heen. Gericht op voorkoming van een sociaal isolement. Het sociale aspect speelt daarnaast een belangrijke rol. Bij het ouder worden kunnen er verschillende beperkingen ontstaan op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. We spelen op al deze aspecten in op een ongedwongen gezellige manier. Daarbij worden er elke les andere materialen en andere muziek gebruikt. Elk seizoen worden bij Assen Beweegt verschillende sporten verzorgd voor alle ouderen van Assen door negen lesgeefsters op verschillende locaties. Er kan worden gekozen uit Gymnastiek, Aqua gym, Body fit, Latin moves, Aerobics, Pilates, Ontspannen en bewegen, Tai-Chi, Spel en sport, Country Line dance en Yoga. Daarnaast is er een groep met koersbal. Meer info op http://www.assenbeweegt.nl/beweegwijzer/

Auteur

Albert-Jan Garama