Vijftig jaar volleybal in Rolde

ROLDE

Vijftig jaar geleden is men begonnen met het opzetten van de volleybalsport in Rolde, onder de vlag van G&A. Inmiddels is de Volleybalvereniging Rolde 5 jaar zelfstandig en daarom is het tijd om hier samen bij stil te staan. De VV Rolde heeft hiervoor een fantastisch programma neergezet met een wedstrijd met landskampioen Lycurgus.

Op 3 september worden clinics geven aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, in de vorm van G-volleybal en zitvolleybal. Iedere belangstellende is uitgenodigd om hier aan mee te doen. De clinic G-volleybal is in samenwerking Stichting De Trans en de clinics zitvolleybal worden door SC Bartje Assen en FDS Sneek gegeven. Verder zijn er clinics voor de jeugd en mini's die door de spelers van Landskampioen Lycurgus worden gegeven. Een mooi moment om deze toppers live te ontmoeten en om een handtekening te vragen. Johan Cruyff Foundation VV Rolde ontving steun en enthousiasme van de Johan Cruyff Foundation , zij heeft als missie zoveel mogelijk jeugd in beweging te brengen. Door middel van projecten gericht op sport en spel stimuleert de Cruyff Foundation jeugd met of zonder beperking om in beweging te komen. Door te bewegen worden kinderen fitter, verbetert het cognitieve vermogen en blijven zij gedurende de hele levensloop actiever. Juist voor kinderen met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, leren ze samen te werken en ontwikkelen ze vriendschappen. In samenwerking met NOC*NSF en zeven sportbonden ondersteunt de Cruyff Foundation sportprojecten voor kinderen met een beperking. Deze ondersteuning is gericht op het stimuleren van de breedtesport en talentontwikkeling. Het belang van de Cruyff Foundation is dat iedereen mee kan doen, met deze ondersteuningen zijn zowel verenigingen, stichtingen en het speciale onderwijs in staat om activiteiten zoals een judo toernooi, G-bootcamp of sportdag te organiseren. Met alle gehandicaptensport projecten worden wekelijks 50.000 kinderen met een beperking in beweging gebracht. Programma 3 September 5 jarig Jubileum Volleybalvereniging en 50 jaar volleybalsport in Rolde 12:30 - 14:00 clinics/kick-off G - volleybal i.s.m. De Trans 14:15 - 15:45 clinics zitvolleybal door SC Bartje, FDS Sneek en vvRolde 15:45 - 17:15 aanvang clinics door Lycurgus voor de jeugd van 6 tot 18 jaar 17:15 - 18:15 wedstrijd zitvolleybal door SC Bartje tegen FDS Sneek 18:15 start warming up Lycurgus en Dynamo 19:00 openingswoord van de burgemeester van Gem. Aa en Hunze en voorzitter van vvRolde 19:15 aanvang wedstrijd Abiant Lycurgus tegen Draisma Dynamo 21:00 einde wedstrijd, begin feestavond met DJ en Band, reünie met oud volleyballers van Rolde

Auteur

Albert-Jan Garama