Zorgaanbieders bundelen krachten

Assen

Stichting Thuiszorg Diensten Centrale (TDC), Steenwijk is nu onderdeel van Senior Assist Care, Assen. Beide organisaties zijn bekenden in thuiszorgland en werken reeds vanuit eenzelfde visie ten aanzien van de zorg- en dienstverlening waarin de cliënt en medewerker centraal staan.

Zowel Senior Assist Care als ook TDC levert zorg in het kader van de Zvw, Wlz en WMO. Beide organisaties werken met eigen zorgteams in de wijk, op woon-zorglocaties en in samenwerkingsverband met (externe) samenwerkingspartners. In de thuiszorg moeten kleinere organisaties vechten om hun hoofd boven water te houden, schaalvergroting wordt een vereiste. Door de (wijk)zorgteams samen te voegen en de backoffices van de organisaties te concentreren in één organisatie, ontstaat er een betere balans in de organisaties, zowel financieel alsook zorg-gerelateerd.

Auteur

Arjan Brondijk