Glas van Aa tot Hunze

GASTEREN

De Stuurgroep van ‘Glas van Aa tot Hunze’ heeft zich uitgesproken voor aansluiting bij de coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West (NZW).

GASTEREN - Hiermee wordt de kans op een vlotte realisatie van een glasvezelnetwerk voor snel internet in de dorpen Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen aanmerkelijk vergroot. ,,Het initiatief voor ‘Glas van Aa tot Hunze’ is plaatselijk ontstaan”, vertelt Ben Mulder van de werkgroep. ,,Eerst in kleine dorpen die slechte internetverbinding hebben zoals Oudemolen en Taarlo. Gasteren is vrijwel direct daarbij gekomen. Toen meldde Zuidlaarderveen zich.” Later volgden de andere drie dorpen (Anloo, Schipborg en Loon). De groep had een startsubsidie voor de communicatie en gebiedsanalyse. ,,Het gaat hierbij om wat witte en grijze gebieden zijn. Witte gebieden hebben internet via de telefoonlijn, grijze gebieden via de kabelaansluiting. Alleen de witte gebieden kunnen gebruik maken van de goedkope leningen van de provincie en voor de grijzen gebieden mag ze dat niet doen, daar is externe financiering voor nodig.” Ondertussen gelden voor de grijze gebieden marktconforme tarieven voor de leningen. In het voorjaar werd gesproken over het voorbestaan en de exploitatie omdat de in totaal 1000 aansluitingen die onder ‘Glas van Aa tot Hunze’ vielen te weinig waren om te exploiteren en met de plannen naar de provincie te gaan. ,,Tijdens een bijeenkomst in Hooghalen van Verbind Drenthe, waarbij Erica van Lende de drijvende kracht was, werd gezegd: ‘Haal de partijen en initiatieven eens bij elkaar en kijk eens wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat was in april in Gasteren.” Er werd een visiestuk opgesteld door de stuurgroep en in de volgende stuurgroepvergadering werd gepraat over hoe deze visie te bereiken waarbij gekeken werd welke groep hier het beste bij paste. ,,Coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West sluit perfect aan bij onze wensen.” Breedband NZW is ontstaan in de dorpen Een, Een West, Zuidvelde Westervelde, Huis ter Heide en Peest en een gedeelte van de buitengebieden van Norg. Ook Bunne en Winde hebben zich in een eerdere fase al bij Breedband NZW aangesloten. Naast ‘Glas van Aa tot Hunze’ zijn er nog enkele andere initiatieven die overwegen hetzelfde te doen. Hierdoor ontstaat er in Noord Drenthe een cluster van meer dan 2.500 mogelijke aansluitingen op het gezamenlijk aan te leggen glasvezelnetwerk.’ Door dit samengaan van de verschillende initiatieven ontstaat er naar verwachting een levensvatbare en stabiele organisatie die de aanleg en de toekomstige exploitatie van een glasvezelnetwerk in het Noord Drentse gebied kan realiseren. ,,Een voordeel is dat Breedband NZW is al een paar stappen verder is. Er zijn al abonnees geworven, de aanbesteding is de deur uit, ze hebben een aannemer kunnen regelen en het financieringsvoorstel dat is opgesteld is goedgekeurd door de provincie.” Glas van Aa tot Hunze hoopt na de schoolvakanties haar plannen te kunnen presenteren. Direct daarna kunnen de inwoners van de deelnemende dorpen zich aanmelden bij de coöperatie en een abonnement kiezen bij een van de twee providers. Het gaat om Netvisit en Plinq. ,,We willen bij de coöperatie als we meer dan 65% van de mogelijke abonnees hebben geworven.” Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama