E-book: Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld

ASSEN

Het naslagwerk over de geschiedenis van de Drentse literatuur van 1945 tot 2015 is een vervolg op deel I, waarin auteur Henk Nijkeuter de geschiedenis van de literatuur in Drenthe beschrijft van 1816 tot 1956.

Twaalf jaar nadat zijn Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956 verscheen, legde Henk Nijkeuter in het vervolg Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld, de naoorlogse geschiedenis van de Drentse literatuur vast. In dit gedetailleerde naslagwerk beschrijft hij het uitgebreide literaire bedrijf in Drenthe. Niet alleen Drentstalige en Nederlandstalige schrijvers en hun werk worden vastgelegd, ook wordt de invloed van richtingbepalende schrijvers weergegeven. De rol van tijdschriften, podia, uitgevers, radio en de afnemers van teksten wordt in een breder perspectief geplaatst en ook wordt verwezen naar ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur. Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld is een literatuurbeschrijving die niet bedoeld is als leesboek, maar als naslagwerk. Een naslagwerk dat als doel heeft zoveel mogelijk beschikbare informatie samen te brengen zodat het traceerbaar blijft voor onderzoek en studie. Literatuurhistoricus dr. Henk Nijkeuter is een schatgraver, die met dit overzichtswerk de Drentse literatuurbeschrijving tot 2015 compleet maakt. Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld is een overzichtelijke, aantrekkelijk geschreven literatuurgeschiedenis van een te onbekende kleine literatuur in Nederland. Henk Nijkeuter (Gieten 1956) studeerde Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding in Groningen en werd opgeleid tot archivaris. Daarna voltooide hij de studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was werkzaam in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs, werkte als staffunctionaris bij Drentse Taol en is tegenwoordig hoofd van de afdeling Collecties en Publiek bij het Drents Archief te Assen. In 2001 promoveerde hij op het proefschrift De pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond. Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. In 2003 verscheen hiervan een handelseditie, getiteld Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956. Nijkeuter werd in 2004 onderscheiden met de Culturele prijs van Drenthe en kreeg in 2005 als eerste de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden voor de bezorging van het werk van de schrijver Hans Heyting. Hij droeg met het hoofdstuk Streektaal in de Drentse literatuur bij aan het Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde (2008). Nijkeuter publiceert artikelen en inleidingen over literair-historische onderwerpen in diverse tijdschriften, (jaar)boeken en bloemlezingen en geeft lezingen over dit onderwerp.

Auteur

Albert-Jan Garama