Garage TDI geeft theaterlessen aan ISK leerlingen Dr. Nassau College

ASSEN

Vanaf het schoolseizoen 2016-2017 gaan Garage TDI en het Dr Nassaucollege in Assen een nieuwe samenwerking aan. Garage TDI gaat een deel van het lesprogramma voor jonge vluchtelingen verzorgen.

Garage TDI gaat de jongeren een jaar lang dramalessen geven, waarbij het accent ligt op taal en burgerschap. De jongeren hebben veel bijzondere verhalen. Ze hebben hele moeilijke tijden meegemaakt. In Nederland wordt van hen verwacht dat ze zich snel aanpassen aan de cultuur, de taal leren beheersen en mee gaan draaien in de samenleving. Dat is geen makkelijke opdracht. “We zijn er trots op dat we met ons vak een steentje bij mogen en kunnen dragen aan dit proces,” aldus algemeen directeur Remco van Zandvoort. Theater doet een beroep op de verbeelding, geeft emoties een plek en maakt taal visueel. Dagelijkse situaties in het verkeer, een telefoongesprek, het bestellen van een pizza, conflicthantering of een sollicitatie kunnen worden uitgespeeld op de speelvloer. Die alsof situaties bieden houvast voor het echte leven. Detheateractiviteiten voor deze kinderen passen uitstekend binnen het beleid van jeugdtheatergezelschap Garage TDI. Het gezelschap, dat zich bezighoudt met het maken van jeugdtheatervoorstellingen, talentontwikkeling en cultuureducatie, wil jeugd de schoonheid van kunst en het leven laten ervaren en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot empathische, nieuwsgierige en ruimdenkende mensen. Ook in andere projecten sluit Garage TDI aan bij sociale vraagstukken die leven in de samenleving. Zo is Garage TDI lid van de bond voor een geletterd Drenthe en maakt zij onderdeel uit van de werkgroep ‘Laaggeletterdheid’ van de gemeente Assen. Garage TDI werkt op dit moment aan de voorbereidingen van het project ‘Woordenschat’. Het project, bestaande uit een reeks educatievoorstellingen en docententrainingen, gebaseerd op de populaire onderwijsmethode ‘Speel je wijs’ richt zich op preventie laaggeletterdheid, signalering en doorverwijzing naar taalpunten.

Auteur

Albert-Jan Garama