1500 mensen declareren wasbeurt A28

ASSEN

De afgelopen week hebben circa 1500 automobilisten, die vorige week donderdag en vrijdag over de A28 reden, de wasbeurt van hun auto via het Schadeloket gedeclareerd bij Rijkswaterstaat.

Ongeveer 1000 mensen belden het 0800-nummer met vragen naar aanleiding van de opspattende emulsie die zijn ontstaan door de onderhoudswerkzaamheden op de Rijksweg. Dagelijks maken meer dan 65.000 motorvoertuigen gebruik van de weg tussen Groningen en Assen. Gedupeerde automobilisten meldden zich afgelopen week bij wasstraten in de regio, nadat ze over de A28 tussen De Witte Molen en De Punt waren gereden. Daar was na onderhoudswerkzaamheden een emulsie, bedoeld om het asfalt te binden en te verstevigen, gaan opspatten door hevige regenval en intensief gebruik van de weg. De emulsie zorgde voor zwarte vlekken op de auto’s; vlekken die met water en een vetoplosser verwijderd konden worden. De emulsie is overigens niet schadelijk voor de lak. Automobilisten die hun voertuig laten schoonmaken kunnen hun verzoek om schadevergoeding indienen bij het Schadeloket van Rijkswaterstaat. Het bonnetje moet vergezeld gaan van een ingevuld schadeformulier, foto’s van het voertuig waarop de schade en het kenteken zichtbaar zijn en men moet aannemelijk kunnen maken dat men donderdag of vrijdag over de A28 heeft gereden. Weg weer schoon Rijkswaterstaat betreurt de overlast die is ontstaan door de problemen op de A28. Inmiddels is de weg weer helemaal schoon. De komende weken worden de onderhoudswerkzaamheden aan de A28 afgerond als de weersomstandigheden dat toelaten.

Auteur

Albert-Jan Garama