Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop ook in Drenthe succes

ASSEN

De provinciale stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is een succes. Dankzij deze subsidieregeling, bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van voormalig agrarisch gebouwen, is in Drenthe al 175.000 m² asbestdak verwijderd en ongeveer 18.000 m2 zonnepanelen geplaatst, met een gezamenlijk vermogen van 3,8 miljoen wattpiek.

Net als in de rest van Nederland, zijn er ook in Drenthe veel agrarische gebouwen met asbestdaken. Voor 1 januari 2024 moeten deze volgens de wet allemaal verdwenen zijn. Om de agrariërs en eigenaren van voormalige agrarische gebouwen te stimuleren om deze asbestdaken te vervangen en gelijktijdig zonnepanelen te plaatsen is in 2012 de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ gestart. LTO Noord heeft vorig jaar in opdracht van de provincie Drenthe eigenaren gestimuleerd om gebruik te maken van deze regeling, met als resultaat dat de subsidiepot nu bijna leeg is. Het kan dus zijn dat als mensen nu nog een aanvraag indienen, deze niet wordt gehonoreerd. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Niet alleen helpen we met deze regeling Nederland in 2024 asbestvrij te maken, ook wordt hiermee een flinke stap gezet naar een Energieneutraal Drenthe’. In 2012 is via het provinciefonds 20 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gezamenlijke provincies om deze stimuleringsregeling uit te voeren tussen 2013 en 2015. De regeling is in 2016 in alle provincies (behalve Flevoland) nog een keer verlengd. Om gebruik te maken van deze regeling dienen de aanvragers minimaal 250 m2 asbestdak te verwijderen en zonnepanelen (tenminste 5 kWpiek) terug te plaatsen. De hoogte van de subsidie bedraagt 4,50 per m2 verwijderd asbestdak tot een maximum van 15.000 euro. Meer informatie over deze subsidie regeling: www.asbestvanhetdak.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama