Sensorproject voor metingen binnen gebouwen

ASSEN

De gemeente Assen, Incas3 en Dr. Nassaucollege hebben deze week een nieuw sensorproject gepresenteerd. Met het project Wireless Sensor Networks wordt een sensornetwerk opgezet voor de bebouwde omgeving, voor metingen binnen gebouwen. Binnen het project wordt samengewerkt met Sensor City.

Een deel van het nieuwe pand van het Dr. Nassaucollege wordt uitgerust met sensortechnologie en wordt proeftuin voor het MKB. Tot nu toe had Assen geen gebouw dat uitgerust is met voldoende sensoren en IT om innovatieonderzoek te doen. Het bijzondere aan de realisatie van het project, is de koppeling met het sensornetwerk van Sensor City waarmee zeer interessant onderzoek gedaan kan gaan worden, immers buitenomstandigheden (temperatuur, lichtinval etc.) bepalen in grote mate de aansturing van de binnen-omgeving. Het project sluit past bij de ambities die Assen heeft als Living Lab, als proeftuin waar onderzoek naar innovatie verricht kan worden. Het project bevat de opzet van een centrum waar partijen met elkaar verbonden worden. Kennisinstellingen en MKB-ers, voor het merendeel gericht op energievraagstukken, gezonde leefomgeving, waterveiligheid werken samen en delen kennis. Dit doen zij ook samen met leerlingen van het Technasium. De leerlingen krijgen opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Zij krijgen hierdoor een goed beeld van de techniek en het bedrijfsleven krijgt vaak hele creatieve oplossingen van leerlingen aangereikt. Voor het project is een Europese subsidie aangevraagd van 1,8 miljoen euro. Dit najaar wordt een besluit genomen over de aanvraag.

Auteur

admin