Provincie: lening voor drie breedbandinitiatieven

ASSEN

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het verstrekken van leningen aan drie breedbandinitiatieven. Glasvezel de Wolden, Sterk Midden Drenthe en Noordenveld Zuid-West kunnen rekenen op een provinciale lening.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Dit is een grote stap voor het realiseren van onze gezamenlijke ambitie om voor iedereen in Drenthe breedband beschikbaar te stellen. Hiermee worden ruim 7000 huishoudens in witte gebieden* aangesloten op breedband. De initiatieven kunnen nu starten met de volgende fase, namelijk die van de aanbesteding. Daarna kan wat mij betreft de schop zo snel mogelijk in de grond.” Voor het daadwerkelijk uitlenen van het geld worden na vandaag afspraken gemaakt in de leningsovereenkomsten. De drie initiatieven worden op verschillende manieren gefinancierd. Glasvezel De Wolden Het initiatief Glasvezel de Wolden heeft met gemeente De Wolden en met ‘Rendo Netwerken’ financieringsafspraken gemaakt ten aanzien van grijs gebied**. Samen gaan zij 7 miljoen euro uitlenen. De provincie gaat het witte gebied financieren en stelt hiervoor 9 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een lening. Sterk Midden Drenthe Bij Sterk Midden Drenthe heeft de provincie ingestemd met een lening van ruim 10 miljoen euro onder voorwaarde dat de gemeente Midden Drenthe ook instemt met een lening van 2,75 miljoen euro. In Midden Drenthe is gebleken dat om de businesscase rond te krijgen, het nodig is om ook een deel grijs gebied te voorzien van breedband. In het grijze gebied zijn over overheidssteun marktconforme voorwaarden gesteld. Noordenveld Zuid-West Noordenveld Zuid-West is het tweede initiatief in de gemeente Noordenveld. Zij ontvangen een lening voor zowel witte als grijze aansluitingen. In totaal leent dit initiatief 4 miljoen euro van de provincie. De gemeente Noordenveld heeft aangeven ook middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van breedband. Onlangs vastgestelde regeling ‘leningen voor breedband’ Gedeputeerde Henk Jumelet: “Initiatieven zoeken voor de financiering van de businesscase naar verschillende partners. Eind mei hebben wij als college ingestemd met een uitbreiding van de financieringsmogelijkheden. Een nieuwe mogelijkheid is dat de provincie ook een partner kan zijn voor de financiering van grijs gebied. Hiervoor gelden, in tegenstelling tot wit gebied, marktconforme voorwaarden.” Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/breedband.

Auteur

Albert-Jan Garama