‘Jouw idee, samen uitvoeren’ in september weer van start

GIETEN

HUNZE - Het college van de gemeente Aa en Hunze ziet na de positieve evaluatie van ‘Jouw idee, samen uitvoeren’ volop kansen voor een volgende ronde.

Groepen inwoners en organisaties met een goed idee voor het verbeteren van de leefomgeving, kunnen vanaf september hun idee weer indienen bij ‘Jouw idee, samen uitvoeren’. ‘Jouw idee, samen uitvoeren' sluit aan bij het nieuwe speerpunt van het college om de verbinding te maken met inwoners die zich sterk inzetten voor hun leefomgeving. De gemeente draagt graag bij aan initiatieven die geïnitieerd worden vanuit onze inwoners. Deze gemeenschapskracht verder versterken, kansen bieden en dorpen toekomstbestendig maken, is wat het college hiermee wil bereiken. Derde editie Ook deze ronde adviseert een commissie, bestaande uit vijf inwoners van Aa en Hunze, het college over de toekenning van de financiële bijdragen. In de tweede ronde (november 2015-februari 2016) hebben van de 27 ingediende ideeën, 5 inwonersinitiatieven een financiële bijdrage ontvangen. Dit zijn: - Unieke dorpsommetjes - Eexterveen: Het aanleggen en onderhouden van een wandelroute met bankjes en informatieborden in en rondom Eexterveen. - Actieve veeg- en strooiploeg – Schipborg: Het schoonhouden van fiets- en wandelpaden in en in de buurt van Schipborg door inwoners zelf. - Meer activiteiten voor de Broekstreek – Ekehaar: Het aanpassen van de dorpshuiskeuken en het aanschaffen van spelmaterialen, zodat er meer activiteiten kunnen plaatsvinden in het dorpshuis. - Nieuwe centrale ontmoetingsplekken – Schoonloo: Het ontwerpen en zelf maken van picknicktafels, zodat elke straat in Schoonloo een eigen ontmoetingsplek heeft voor inwoners én toeristen. - Tenten voor evenementen - Anderen: Het aanschaffen van 2 tenten die gebruikt kunnen worden voor diverse activiteiten bij het dorpshuis, dat daarmee extra ruimte krijgt zodat alle inwoners van het dorp kunnen meedoen. In 2014 vond de eerste ronde plaats van ‘Jouw idee, Samen uitvoeren’ in de vorm van een pilot. Toen heeft het zes mooie inwonersinitiatieven opgeleverd.

Auteur

Albert-Jan Garama