Drents verkeerslabel Het Kompas Assen

ASSEN

Wethouder Harmke Vliegvan de gemeente Assen heeft het Drents verkeerslabel uitgereikt aan Basisschool Het Kompas. Voorafgaande aan deze uitreiking had de school allerlei verkeersactiviteiten georganiseerd.

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Afgelopen schooljaar is Het Kompas druk bezig geweest om de verkeersveiligheid voor de kinderen te vergroten. Zo werken ze met een verkeersmethode, in elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Daarnaast worden er allerlei andere verkeersactiviteiten georganiseerd, dit alles om het verkeersbewustzijn van onze kinderen te vergroten.

Vanwege deze inzet, werdwoensdag 6 juli het Drents verkeerslabel uitgereikt aan Het Kompas.


Auteur

Redacteur