Jodiummarkers bij borstkankeroperaties WZA

ASSEN

Het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) heeft ook in 2016 het roze lintje ontvangen voor goede borstkankerzorg. Bovendien blijft het oncologisch team zichzelf verbeteren.

Zo heeft het WZA onlangs besloten om bij borstkankeroperaties van zeer kleine, niet voelbare tumoren voortaan alleen nog zogenoemde jodiummarkers te gebruiken om de tumor te lokaliseren. Deze techniek is niet alleen nauwkeuriger, maar zeker ook patiëntvriendelijker en geeft een beter en mooier resultaat. Een jodiummarker of jodiumbron is een metalen staafje van slechts vijf millimeter. Het bevat licht radioactief materiaal, in zo’n geringe hoeveelheid dat het niet schadelijk is voor de gezondheid. In de periode voorafgaand aan de borstoperatie brengt de radioloog met behulp van röntgenstralen of geluidsgolven het staafje in op de plaats van de afwijking. Tijdens de operatie spoort de chirurg de jodiummarker op met behulp van een stralingsdetector en verwijdert vervolgens de kwaadaardige tumor en het staafje. Oncologisch chirurg Marike Boskamp: “Dankzij deze methode kunnen we ook zeer kleine tumoren nóg nauwkeuriger lokaliseren en weten we dus nog preciezer op welke plek weefsel moet worden verwijderd.” Goede ervaringen De ervaringen met jodiumbronnetjes zijn zo goed dat het oncologische team van mening is dat deze methode te verkiezen is boven de techniek die tot nu toe gebruikelijk was: de zogenoemde draadlokalisatie. Boskamp: “Bij draadlokalisaties werd vooraf een draadje in de tumor gestoken die uit de borst steekt. Op zich werkt die methode goed, maar er is een geringe kans dat zo’n draad een beetje verschuift. Met jodiumbronnetjes is die kans uitgesloten. Daarom heeft het oncologisch team van het WZA besloten om te stoppen met draadlokalisaties. Bij patiënten bij wie de tumor zo klein is dat deze niet voelbaar is, gebruiken we voortaan alleen nog jodiummarkers om de tumor te lokaliseren.” De techniek is niet alleen nauwkeuriger, maar zeker ook patiëntvriendelijker en geeft een beter en mooier resultaat. Aangetoond is dat bij vrouwen die geopereerd zijn met behulp van jodiumbronnen, minder vaak een heroperatie of een complete borstverwijdering noodzakelijk is. Roze lintje 2016 Al jaren ontvangt het WZA van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) het roze lintje vanwege de goede kwaliteit van borstkankerzorg. Ook dit jaar is het WZA beloond met het roze lintje, zo werd begin juli 2016 bekend. Daarmee voldoet het WZA ook in 2016 aan de criteria van de BVN. Het roze lintje is onderdeel van de Monitor Borstkankerzorg; een online keuzehulp met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en patiëntervaringen. Het doel van de monitor is om een (mogelijke) patiënt inzicht te bieden in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN over patiëntgerichte borstkankerzorg. Foto: Oncologisch chirurg Marike Boskamp van het WZA met in het pincet een jodiummarker.

Auteur

Albert-Jan Garama