Driemasterkleuters krijgen gym van vakdocent bewegingsonderwijs

ASSEN

De Driemaster is een sportieve, actieve en gezonde school. Dit betekent dat er veel aandacht is voor het beweegbeleid op school. Hoe fitter, hoe slimmer.

De Driemaster heeft een aantal jaren geleden deelgenomen aan een onderzoek van de RUG. Daaruit bleek, dat kinderen die meer bewegen, cognitief hogere resultaten behalen, vooral door het goed ontwikkelen van executieve functies. Op obs Driemaster is er dan ook bewust gekozen voor een vakleerkracht gym, zodat er kwalitatief goede gymlessen worden gegeven, waarin veel effectief wordt bewogen. De vakleerkracht zorgt door zijn uitdagende lessen, voor gemotiveerde leerlingen, die plezier in bewegen hebben. De Driemaster, een school die staat voor fitheid, vroeg zich af, of ook de jongste kinderen, onze kleuters, baat hebben bij het inzetten van een vakleerkracht gym. Marjella van der Velde leerkracht groep 1/2, , ging op onderzoek uit, en schreef hierover een paper, waaruit de volgende informatie kwam: “Uit diverse onderzoeken blijkt dat de motorische ontwikkeling van kleuters aanzienlijk beter verloopt, als zij gymles krijgen van een vakdocent in vergelijking tot kleuters die gymles krijgen van de eigen leerkracht. Kleuters die les kregen van een gymleraar, hadden drie maanden voorsprong in hun motorische ontwikkeling in vergelijking tot kleuters die bewegingslessen kregen van hun groepsleerkracht. Een snelle motorische ontwikkeling is belangrijk, want vanaf 7-jarige leeftijd is een achterstand nog moeilijk in te halen. Een goede motorische ontwikkeling is volgens de ontwikkelingspsychologie noodzakelijk om tot optimale cognitieve prestaties te komen in het verdere leven.” Door bovenstaande argumenten, het enthousiasme van onze vakleerkracht Daan Korenhof en onze eigen overtuiging dat dit iets moois voor de kinderen kan opleveren, gaan we hier vanaf komend schooljaar op inzetten. De kinderen uit onze groepen 1 en 2, krijgen, naast de dagelijkse bewegingslessen van de eigen leerkracht, ook een keer in de week gymles van de vakleerkracht.

Auteur

Albert-Jan Garama