Cursus bijzondere bomen IVN-KNNV Assen

ASSEN

De gemeente Assen heeft een fraai en divers bomenbestand in het Asserbos en deels verspreid over de wijken van de stad. Maar wie kent ze? En wie weet wat er leeft in en rond de bomen? En hoe overleven de bomen ondanks bezuinigingen en oprukkende verstening?

Met de cursus Bijzondere Bomen van IVN-KNNV Assen wil de natuurclub Assenaren meer betrekken bij de bomen in hun wijk. De cursusavonden zijn een kennismaking met diverse boomsoorten. Ook wordt aandacht besteed aan kennis van de ecologie van bomen. De cursus is eveneens een aanzet om tuinen en wijken groen te maken door daar minder stenen toe te passen. Kennis van boomsoorten biedt een goede basis voor stedelijk groenbeheer. Assenaren kunnen actief gaan meedenken over het gemeentelijk groenbeheer in hun wijken met daarin een centrale rol voor bomen. De cursusavonden zijn in het Duurzaamheidscentrum Assen, de excursies vinden plaats in de wijken. Docenten zijn bioloog Kees Boele en Johan Wessel, adviseur Groen van de gemeente Assen. De cursus is dankzij een subsidie gratis voor de inwoners van Assen. Op 7 en 9 september van 19.30 tot 22.00 uur; excursies op 17 september en 2 en 9 oktober van 13.30 tot 16.00 uur Informatie en verplichte aanmelding bij info@natuurpresentaties.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama