Opening Gezond Schoolplein Dr. Nassau College in Assen

Assen

Maandag 4 juli om 13:30 uur opent het Schoolpleinen ActieTeam van het Dr. Nassau College Penta in Assen haar Gezonde Schoolplein.

Na een jaar hard werken, is het kale stenige plein veranderd in een plein met veel meer groen en meer ruimte. Het hekwerk om het plein heeft plaatsgemaakt voor planten en struiken. Daarnaast is het plein qua grootte flink uitgebreid, zijn de bankjes opgeknapt en zijn er leibomen geplant. Ook is er een bootcamptoestel geplaatst, waardoor de kinderen veel meer worden uitgedaagd om te bewegen. Tenslotte is de verkeerssituatie voor fietsers voor de school flink aangepakt waardoor deze nu een stuk overzichtelijker en daardoor veiliger is.

Gezond Schoolplein

Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Het Dr. Nassau College Penta in Assenis daarom blij dat zij werd geselecteerd.

‘‘Een gezond schoolplein past bij onze visie”

Menno den Hollander, directeur van het Dr. Nassau College Penta: “ Een gezond schoolplein sluit perfect aan bij de visie van de school waarin gezondheid en een gezonde levenshouding al langer belangrijke thema’s zijn. Nu het plein zo is opgeknapt, kun je ook aan de buitenkant goed zien dat we een echte gezonde school zijn.

Jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder

Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de gezondheid van de leerlingen, ontvangt het Dr. Nassau College Penta in Assen begeleiding bij onder andere het:

- Organiseren van beheer en onderhoud.

- Inzetten van gezonde activiteiten.

- Verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma.

- Behalen van het vignet Gezonde School.

- Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Zo wordt verankering in het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk. Het Dr. Nassau College Penta in Assendraagt het vignet Gezonde School en heeft de themacertificaten ‘Bewegen en sport’ en ‘Welbevinden en sociale veiligheid’ behaald.


Auteur

Redacteur